Ліцензія

Дата розміщення на сайті: 26.10.2018
Дата розміщення на сайті: 26.10.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) щодо необхідності встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів ТОВ «ЕКОСТАЙЛ».

На виконання умов постанови НКРЕКП від 30.06.2017р. № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» ТОВ «ЕКОСТАЙЛ»  26 жовтня 2018 року провело відкрите обговорення (відкрите слухання) щодо необхідності встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів ТОВ «ЕКОСТАЙЛ».

За результатами проведеного відкритого обговорення (відкритого слухання) ухвалили затвердити проект тарифу на послугу з захоронення побутових відходів ТОВ «ЕКОСТАЙЛ».

Дата розміщення на сайті: 08.10.2018
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення відкритого обговорення проекту інвестиційної програми
ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» на 2018-2019р.
На виконання умов постанови НКРЕКП від 30.06.2017р. № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» ТОВ «ЕКОСТАЙЛ»  4 вересня 2018 року провело відкрите обговорення (відките слухання) щодо проекту Інвестиційної програми на 2019 рік.
За результатами проведеного відкритого обговорення (відкритого слухання) ухвалили затвердити Інвестиційну програму ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» у сфері захоронення побутових відходів на 2019 рік.

Дата розміщення на сайті: 17.08.2018
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення відкритого обговорення проекту інвестиційної програми ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» на 2018-2019р.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 25.05.2017р. № 706 «Про затвердження Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб’єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів» та постанови НКРЕКП від 30.06.2017р. № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» з 17 серпня 2018 року оголошує про початок відкритого обговорення проекту Інвестиційної програми на 2018-2019 рік. Обговорення триватиме протягом 14 календарних днів. З вищезазначеними матеріалами та додатковою інформацією можна ознайомитися на корпоративному сайті ТОВ «ЕКОСТАЙЛ»: http://ecostyle.in.ua/.Обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту інвестиційної програми на 2018-2019 рік можна надавати шляхом письмового звернення на адресу: 25030, м. Кропивницький, вул. Лавандова, 27 або електронною поштою: Andrey_kr@ecostyle.in.ua, Olga_st@ecostyle.in.ua  (скановані копії листів) до 31.08.2018р. Для реєстрації пропозицій та зауважень просимо зазначити прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку. Матеріали приймаються у період проведення відкритого обговорення. Анонімні пропозиції та зауваження, а також ті, що будуть надані після закінчення громадського обговорення, не підлягають реєстрації та розглядатися не будуть.

Відкрите обговорення за наданими пропозиціями відбудеться 04.09.2018 р. o 14.00 за адресою: м. Кропивницький, вул. Лавандова, 27, другий поверх, актова зала.

Реєстрація проходить до 14:00 04.09.2018р. за електронною адресою Andrey_kr@ecostyle.in.ua, Olga_st@ecostyle.in.ua із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові учасника та назви організації, яку він представляє.

Для участі у публічній зустрічі необхідна наявність документа, що посвідчує особу.

ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» повідомляє, що остаточна вартість заходів буде визначена після схвалення інвестиційної програми Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та проведення процедур відповідно до чинного законодавства України.

У випадку внесення змін до проекту Інвестиційної програми 2019 року інформація буде оновлюватися.

 

 

Дата розміщення на сайті: 17.08.2018
ОБГРУНТУВАННЯ
щодо проекту інвестиційної програми ТОВ «ЕКОСТАЙЛ»

Міське сміттєзвалище м. Кропивницький експлуатується з 1953 року. Сміттєзвалище займає площу 18,87 га., на 80% якої накопичено більше ніж 4,76 млн. тон побутових відходів. Захоронення побутових відходів здійснює ТОВ «ЕКОСТАЙЛ».
Внаслідок більше ніж 60-ти річного складування відходів в межах сміттєзвалища повністю засипаний яр, який утворює клиновидну форму з висотою в південно – східній частині близько 35 м.

Межі сміттєзвалища закріплені межовими знаками, огорожа відсутня, обвалування проведено частково.
В 2001 році на замовлення Управління екології та природних ресурсів виконавчого комітету Кіровоградської міської ради НДІ «Дніпрокомунпроект» (м. Дніпро) розпочав розробку проекту санації та рекультивації сміттєзвалища м. Кіровограда. Проект не завершено, так як він не пройшов екологічну експертизу.

Відповідно до 6.7. Наказу Міністерства з питань житлово – комунального господарства України від 01.12.2010р. №435 «Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів» по периметру території полігона побутових відходів має бути споруджена суцільна огорожа заввишки до 2,0 – 2,5 м або ґрунтовий вал заввишки 1,5 – 1,7 м і завширшки 3,0 – 3,5 м, що забезпечить в’їзд транспортних засобів на полігон побутових відходів лише через КПП.

Значна частина сміттєзвалища, орієнтовно 10 років, площею близько 18,8697 га не експлуатується, оскільки дана територія відноситься до санітарно-захисної зони та потребує закриття/рекультивації.

Відповідно до вимог ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування», пункту 4.1. постанови НКРЕКП від 04.04.2017р. № 467 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів» при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися зокрема таких технологічних вимог: 13) здійснювати рекультивацію черги полігону/звалища та полігона/звалища після їх закриття.

Рекультивація земель полігона/звалища проводиться згідно з розробленим проектом.
Згідно п. 4.2.Постанови НКРЕКП від 04.04.2017р. № 467 ліцензіати для виконання вимог, передбачених підпунктами 4-16 пункту 4.1 цієї глави, повинні забезпечити наявність:
8) проекту рекультивації кожної черги полігона/звалища та проекту рекультивації полігона/звалища після їх закриття;
10) огорожі.

З метою виконання вищевказаних норм законодавства, виконання ліцензійних вимог та з метою поліпшення санітарно – епідеміологічного та екологічного стану м. Кропивницький ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» визначило пріоритети у виборі напрямів інвестиційної програми, а саме:
Будівництво огорожі навколо сміттєзвалища.
Розробка проекту рекультивації кожної черги сміттєзвалища.

Ознайомитися з Фінансовим планом використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2018 – 2019 роки можна за посиланням.

 

Дата розміщення на сайті: 27.06.2018

 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

26.06.2018                   № 579

Про видачу ліцензії з захоронення побутових відходів ТОВ «ЕКОСТАЙЛ»

Відповідно до законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 38852421) ліцензію на право провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів за місцем провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів на території м. Кропивницького, вул. Байкальська, буд. 124.

За видачу ліцензії справляється плата в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття цієї постанови, яку має бути внесено на рахунок Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів бюджету 22011500 «Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього рішення в установленому порядку.

 

Голова НКРЕКП                                                                                                                                       О.Кривенко

Посилання на сайт НКРЕКП:
http://www.nerc.gov.ua/?id=32783