Уряд схвалив рамковий законопроект «Про управління відходами»

На засіданні Уряду 22 травня було схвалено, з подальшим урахуванням технічних пропозицій щодо відповідності праву ЄС, розроблений Мінприроди рамковий законопроект «Про управління відходами».

Він у цілому підтриманий ЄС і стане правовою основою  для реалізації на практиці положень Національної стратегії управління відходами до 2030 року, яку було ухвалено у листопаді 2017 року.

Зокрема, законопроект передбачає запровадження ієрархії управління відходами та розширеної відповідальності виробника, системи довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях, впровадження  інформаційної системи управління відходами та Національного переліку відходів, а також має сприяти залученню інвестицій у цю сферу, створенню сучасної інфраструктури, а також  зменшенню кількості об’єктів управління відходами, що не відповідають вимогам законодавства.

Нагадаємо, за різними оцінками обсяги утворення твердих побутових відходів в Україні складають понад 11 млн. тон (без урахування тимчасово окупованих територій, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), а показник утворення відходів в Україні в середньому становить 250-300 кілограмів на рік на людину.

Для вирішення цієї проблеми у 2016 році Уряд розпочав реформування сфери управління відходів.  За участі міжнародних експертів з країн ЄС наприкінці 2017 року було розроблено і схвалено Національну стратегію управління відходами та План її реалізації. На початку 2019 року  Уряд схвалив План реалізації Національної стратегії управління відходами і паралельно разом з обласними державними адміністраціями було розпочато підготовку регіональних планів управління відходами – інвестиційних планів для кожної окремої області.

Реформування сфери управління відходами також потребувало ухвалення нової законодавчої бази, яка б дозволила реалізовувати реформу у сфері відходів на практиці.